wtorek, 11 marca 2014

Kim jest Jezus Chrystus część I?


Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na to ważne pytanie. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale Jezus Chrystus, cieśla z Nazaretu wywarł największy wpływ na historie ludzkości. Stało się to, do tego stopnia, że nawet data na naszych kalendarzach jest z Nim powiązana, bo liczymy lata od narodzenia Chrystusa.  Opinii na temat Jezusa Chrystusa jest bardzo wiele. Niektórzy uważają, że był wielkim nauczycielem i człowiekiem, ale nic poza tym. Inni twierdzą, że był aniołem, który przyszedł do ludzi w osobie człowieka. Jeszcze inni mówią, że był wyjątkowo oświeconym prorokiem. Ale nas interesuje co Biblia mówi na temat Jezusa, bo w niej mamy natchnione Słowo Boże
1.      Kim jest Jezus?
a.      Jezus jest Synem Bożym.
W wielu fragmentach Pisma Św. Jezus mówił o sobie, że jest Synem Bożym i inni go tak nazywali, a także Boga nazywał swoim Ojcem.
Mat 4,3; Mat 8,29;  Mat 14,33 Mat 26,63 Jezus mówił o Bogu jako o swoim  Ojcu J 14,2; J 20,17; J 15,10
Bóg mówił o Jezusie jako o Synu Mat 3,17, Mat 17,5 Ozeasza 11,1
Synostwo Jezusa z Bogiem nie jest jak nasze Synostwo. Jezus Jest Synem  zrodzonym z Boga jedynym,  chrześcijanie natomiast są synami adoptowanymi, usynowionymi przez wiarę w Chrystusa. Jego synostwo jest wieczne, nasze jest przypisane lub nadane Ew. J 1,18.
Życie Jezusa różniło w we wszystkim w porównaniu z zżyciem przeciętnego człowieka, my pochodzimy z ziemi, On pochodził z nieba.
Jakie aspekty życia Jezusa wskazują na jego niezwykłe pochodzenie?
ü  Jego narodziny były niezwykłe i zapowiadane przez proroków na długo przed jego pojawieniem się Ks. Izaj 7,10-14 Izaj. 9,1-6
ü  Jego służba na ziemi była wyjątkowa, obfitująca w cuda i znaki Mat 8,16
ü  Jego śmierć również była wyjątkowa, była zapowiedziana i towarzyszyły jej niezwykłe wydarzenia. Izaj. 53
ü  Jego zmartwychwstanie było niezwykłe, nikt dotychczas tego nie dokonał.
ü  Również czymś niesamowitym było Jego wniebowstąpienie Dz. 1,6-11
b.      Jezus jest Synem Człowieczym.
W wielu miejscach Słowa Bożego czytamy, że Jezus nazywał siebie Synem Człowieczym (Mat. 8,20; 9,6; 10,23; 11,19; 12,8.32.40; 13,37.41; 16,13). Ten tytuł występuje w Nowym Testamencie 82 razy i znaczy w tłumaczeniu „człowiek”. Jezus był człowiekiem z krwi i kości jak każdy inny człowiek. On przyszedł z nieba by stać się ofiarą za nasze grzechy i służyć nam Mar 10,45, Filipian 2,6-8
Jakie sytuacje w życiu Jezusa wskazują na Jego człowieczeństwo?
Łuk. 2,7, J 4,6; Jan 11,35, Mat. 8,24; Mar. 11,12; Jan 19,28; Jan 19,30,Jan 19,40-42
Dlaczego tak ważne jest człowieczeństwo Jezusa, co to dla nas oznacza? Hebr. 4,15; 5,2 Hebr 2,17-18
c.       Jezus jest Bogiem.
Dlaczego Boskość Jezusa jest dla wielu ludzi nie do przyjęcia?
Zobaczmy co Biblia mówi na ten temat: J 1,1-3  Bóg do syna zwraca się „o Boże” Hebr 1,6 – 8; Tomasz nazwał Go Bogiem J 20,28 Żydzi uważali, że Jezus uważa się za Boga Jana 10,30-33 Jana 5,18 Jan nazywa Go Bogiem i życiem wiecznym 1J 5,20 Jezus często powtarzał, że jest równy Bogu Jan 10,30; 14,7-9 Jezus jest wieczny jak Bóg J 8,58; Hebr 7,3 Jezus jest stwórcą wszystkiego razem z Ojcem Kol 1,15-19 Ludzie oddawali Jezusowi cześć jak Bogu Mat. 14,33; Mat 28,9; Jan 5,23, Jan 9,38; J 18,5-6  Filip. 2,10; Obj. 5,13
d.      Jezus jest jedynym Zbawicielem
I znowu wyłączność Jezusa jako zbawiciela jest dla wielu ludzi nie do zaakceptowania, ale Jezus sam o sobie mówił, że jest jedyną drogą do nieba i do Ojca. Nie potrzebujemy innych pośredników do Boga jak: święci, Maria, ksiądz, obrazy, inne osoby. Ufanie innym pośrednikom jest grzechem i brakiem wiary w osobę Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy tylko Jezusa Chrystusa, by być pojednanym z Bogiem Jana 14,6; Jana 10,8-11 Mat 11,27 Dz. Ap 4,12 Hebr. 7,25; Hebr. 10,19; 1 Tym. 2,5 Jana 11,25-26
Słowo „Zbawiciel” oznacza „Ratownik”. Jezus stał się naszym ratownikiem umierając za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Przez Swoją śmierć zapłacił za naszą winę. Bóg przyjął Jego ofiarę i wzbudził Go z martwych do życia. Teraz Jezus wybacza grzechy każdemu, kto przychodzi do Niego w wierze i przyjmuje Go jako swego osobistego Zbawiciela. On Uwalnia ludzi z grzechu i daje im prawo stać się dziećmi Bożymi.
Wszystko co dotyczyło Jezusa nie było przypadkowe nawet Jego imię. Zwróćcie uwagę jak Paweł nazywa Jezusa w Rzymian 1,7. „Pan Jezus Chrystus”

ü  Jezus jest Panem, jak myślisz co to oznacza? Dz. Ap 10,36 „Jest Panem wszystkich” Filip. 2,9-10 każde kolano będzie musiało zgiąć się przed Jezusem. Jakie to ma znaczenie dla niewierzących? Dz. Ap. 17,30-31
ü  Jezus jest Chrystusem, jak myślisz co to oznacza? Wiele osób myśli że tytuł „Chrystus” to drugie imię Jezusa i pochodzi od słowa chrześcijanin, ale „Chrystus”to greckie tłumaczenie hebrajskiego słowa „Masziah” (Mesjasz), znaczącego „Pomazaniec” „namaszczony”. Dz. Ap. 9,22 Paweł wykazywał, że Jezus jest Chrystusem. W późniejszym czasie tak często używano tego tytuły, że z czasem zaakceptowano go jako imię własne.
W Izraelu tytułu „Mesjasz” używano w stosunku do królów, którym nadawano władzę w obrzędzie namaszczenia oliwą. Mesjasz jest wybrańcem Boga w tym przypadku Chrystus jest namszczonym królem, który ustanowi Królestwo i przyniesie sprawiedliwość
ü  Imię Jezusa również nie jest przypadkowe, sam Bóg kazał go tak nazwać. Mat 1,21 co to oznacza?
Jezus: znaczy Bóg zbawia lub Jahwe jest zbawieniem. Jaką moc ma imię Jezusa?  Filp 2,9; Rzym 10,13 Jana 14,13-14

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń