piątek, 8 lipca 2016

Studium Listu Do Efezjan 1,15 – 23Co apostoł Paweł podkreśla w 15 wierszu, a co jest świadectwem prawdziwego nawrócenia Chrześcijan w Efezie?

   1.      Po pierwsze świadectwem prawdziwego nawrócenia jest wiara w Pana  Jezusa. Wiara ta oznacza posłuszeństwo Panu Jezusowi, oznacza że Jezus jest naszym Panem. 1 Kor 12,3; 1 Jana 4,2- 3; Jan 3,36
2.      Drugie ważne świadectwo prawdziwej wiary jest miłość do wszystkich świętych, miłość do wierzących w Jezusa Chrystusa. Prawdziwie nawrócony chrześcijanin pragnie przebywać wśród ludzi chwalących Pana i kochających Go. Jeśli nie ma pragnienia w naszym życiu przebywać wśród wierzących i miłować ich, może to świadczyć o tym, że nie znamy Pana 1 Jana 3,14; 5,2;2,10;3,23;4,7-8
·         Jak myślisz co to znaczy miłować braci i siostry w praktyce?
·         Gdzie bardziej pragniesz przebywać w kościele wśród wierzących, czy poza kościołem wśród niewierzących (np. na jakieś ciekawej imprezie)
·         Zwróć uwagę gdzie chciał przebywać Dawid Psalm 122,1
Wiersz 16 W jaki sposób Paweł pomagał kościołowi w Efezie, chociaż fizycznie go tam nie było?
·         Paweł modlił się nieustannie za ten kościół. Uwielbiał Boga za tą społeczność i modlił się o tą społeczność.
O co dokładnie modlił się Paweł dla kościoła w Efezie? O co powinniśmy modlić się dla siebie nawzajem?
ü  Aby Bóg dał Efezjanom ducha mądrości i objawienia. Chodzi o to że Paweł modlił się, by dobry Bóg pogłębił ich poznanie Boga i tego do czego zostali powołani. To Duch Święty objawia nam Boga i Boże prawdy i wprowadza nas we wszelką prawdę Jana 16,13; Jan 14,26; 1 Kor 2,10-13; Izaj 11,2
ü  Następnie Paweł modli się, by serce Efezjan zostało oświecone przez Ducha (w 18) i mogli pojąć do jakiej nadziei i wielkiej chwały Bóg nas powołał
Co jest naszą nadzieją? Nadzieją chrześcijanina jest żywot wieczny Tytusa 1,2
Bóg też powołał nas do wspaniałej chwały Efez 1,4; Rzym 8,28; 2 Kor 4,17-18
ü  Kolejna rzecz o którą się Paweł modli dla Efezjan, to by zobaczyli jak wielką moc Bóg okazuje i z jaką wielką mocą działa, by w ogóle mogli wierzyć (w 19). Dla wielu nowe narodzenie i wiara w Chrystusa to coś zwyczajnego. Ale Biblia mówi, że życie wiary to coś nadzwyczajnego, coś co sprawia sam Bóg i sam Bóg swoją mocą podtrzymuje wiarę wierzącego pobudzając Go przez Ducha Św. by mógł w ogóle wierzyć i trzymać się Chrystusa. Efez 2,1 mówi że człowiek jest duchowo martwy zanim Bóg go nie ożywi.
ü   Kolosan 1,11. Jesteśmy utwierdzeni w Chrystusie Bożą mocą. Moc nowego narodzenia, to ta sama moc, która działa w wierzących co podniosła Pana Jezusa z martwych 1 Piotra 1,5; Filipian 1,6; Psalm 37,23-24; Judy 1,24

Następnie Paweł w 20 wierszu przechodzi do opisania tej wielkiej mocy, która działa w wierzących.
 Wiersz 20 Taka sama moc przez którą Bóg działa w naszym zbawieniu, była potrzebna by Jezusa wzbudzić z martwych i posadzić Go po prawicy Bożej w Niebie?
Jednym z głównych powodów troski i zmartwień chrześcijan jest to, że nie dowierzają Bożej mocy, nie wierzą że Bóg ma tak ogromną moc, że może przeprowadzić nas przez każdą sytuacje i w każdej sytuacji dać zwycięstwo. Zwycięstwem tym jest zachować wiarę i być posłusznym Bogu do samego końca.
ü  Czy ty wierzysz w Boga, który ma moc?
ü  W Boga dla którego nie ma nic niemożliwego i który wszystko co chce to czyni na niebie i ziemi?
Zauważ, że nic nie było w stanie pokrzyżować Bożych planów zbawienia ludzkości i nic nie jest wstanie pokrzyżować dzisiaj Jego planów, jeśli Bóg z nami któż przeciwko nam.
Jeremiasza 32,27; Rzym 17,1; Rodz 18,4

Gdzie teraz jest Jezus i co robi?
Jezus siedzi po prawicy Bożej i Panuje, jest Ponad wszystkim. Już króluje, ale Jego panowanie jeszcze nie jest w pełni widoczne dla wszystkich do dnia Jego pojawienia się z nieba.
Obj 19,16; Mat 28,18; Daniela 7,14; Filipian 2,9-11; Kol 1,18
ü  Skoro Jezus króluje, to czy mamy obraz Jezusa w naszych sercach jako Króla każdej sytuacji?
ü  Czy wiemy że Jezus panuje nad każdym problemem?
ü  Czy Jezus króluje w naszym życiu?

Do kogo należy kościół? Mat 16,18, Efezjan 3,21
Chrystus rządzi kościołem, odżywia go i wspiera. Kościół jest dla Chrystusa, przez Chrystusa i ku Chrystusowi. Dlatego kościół ma uwielbiać Chrystusa, ma Mu służyć. Jezus nie jest dla nas w kościele, ale my jesteśmy dla Niego.

Kościół jest też miejscem w którym Bóg działa i przez którego działa w świecie. Kościół jest świątynią Boga żywego. Bóg działa w Kościele w wyjątkowy sposób. Kościół w Biblii nie jest budynkiem, czy nazwą, ale kościół do ludzie wywołani ze świata, by służyć Bogu. Kościół to społeczność ludzi wierzących w Chrystusa. Tam gdzie Chrystus nie jest na pierwszym miejscu, tam nie możemy mówić o kościele.
1 Tym 3,15; 1 Kor 12,27; 1 Kor 3,16-17 kościół świątynia
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń