środa, 23 maja 2012

Boże Powołanie


Rzymian 1:6  wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa;
Odbiorcy listu Pawła w Rzymie także są ludźmi przyprowadzonymi do posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. Kiedyś zanim Go poznali byli bez Boga nie mający nadziei, ale teraz są dziedzicami obietnicy życia wiecznego. Ewangelia była im głoszona, a oni odpowiedzieli na nią pozytywnie. Apostoł Paweł nazywa wierzących w Rzymie powołanymi przez Jezusa Chrystusa. Jest, to niezwykłe określenie mówiące nam o tym że, to nie oni sami zdecydowali o swoim nawróceniu, ale Bóg powołał ich do zbawienia przez Chrystusa. Często chrześcijaństwo jest postrzegane jako jedna z wielu Religi. Gdy ludzie mówią o kimś że stał się chrześcijaninem maja często na myśli to, że ten człowiek sam o tym zdecydował. Zaczął chodzić do określonego kościoła, czynić pewne praktyki, zachowywać się w określony sposób. Mówią „ty o tym zdecydowałeś, ty podjąłeś taki wybór że stałeś się chrześcijaninem”. Ale według Nowego testamentu jest, to jakieś nieporozumienie. Nikt z nas nie może zdecydować żeby stać się chrześcijaninem sam z siebie. To Bóg powołuje, to Bóg czyni z nas chrześcijan, to Bóg nas odradza dając nam Ducha Św. Na tym polega zasadnicza różnica między chrześcijaństwem, a innymi religiami. Do innych religii po prostu się przyłączasz zaczynasz je praktykować. One nie mają w sobie życia są tylko marna imitacją, podróbką prawdziwego uwielbienia Boga. Bardzo smutne jest to, że z chrześcijaństwa możemy uczynić jedną z takich religii. Prawdopodobnie z tego powodu ludzie klasyfikują kościół chrześcijański obok buddyzmu, hinduizmu, islamu. Ci którzy mienią się chrześcijanami sprowadzają wiarę w Chrystusa do pustej formy opartej na praktykach zamiast na prawdzie Słowa Bożego i Mocy Ducha Św.
Warto podkreślić jeszcze jedną refleksje na podstawie tego fragmentu. Bóg powołuje, Bóg wybiera i Bóg zbawia. Człowiek nie jest w stanie zbawić się sam dzięki swojej filozofii, swoim uczynkom. Akt zbawienia, odpuszczenia grzechów i wprowadzenia do Królestwa Bożego od samego początku jest Bożym dziełem w nas. A jednocześnie nie dokonuje się bez udziału samego człowieka. Jest to dla nas pewna tajemnica jak to Bóg czyni że zbawia nas, bez nas, a jednak, nie bez nas. Nawet nasza decyzja odpowiedzi na Boże powołanie jest w granicach Bożej woli.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń