czwartek, 3 maja 2012

Powołanie


Rzymian 1:1  Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej,
List do Rzymian jest najlepszym wykładem w Nowym Testamencie mówiącym o tym co jest treścią Ewangelii Chrystusa Jezusa. Paweł chce żeby odbiorcy listu mieli pewność co do przesłania jakie przyjęli i byli utwierdzeni w tej nauce. Na początku Listu apostoł Paweł  przedstawia się prawdopodobnie kościół do, którego pisze znał go przynajmniej ze słyszenia. Dowodzi tego sposób przedstawienia się Pawła nie wyjaśnia im nic więcej po za swoim imieniem i powołaniem. Z pewnością musiał być znany w ich kręgach co potwierdzają też pozdrowienia, które przekazuje na końcu listu.
Mówi o sobie jako o słudze Jezusa Chrystusa, ktoś kto został nabyty, kupiony i stał się własnością swego pana w tym przypadku własnością Pana Jezusa Chrystusa. Tak, Paweł został powołany na Apostoła na drodze do Damaszku. Zanim, to się stało był ślepy i nic nie wiedział o tej wspaniałej zbawczej ewangelii. Ale gdy jechał drogą żeby wtrącić do więzienia kolejnych chrześcijan spotkał powstałego z martwych Jezusa Chrystusa, który otworzył mu oczy i wtedy zrozumiał w jakim był strasznym błędzie. Życie Pawła przypomina życie każdego człowieka, który idzie własną drogą, załatwia swoje sprawy i nic nie wie o ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie zajmuje się tym, bo wcale go to nie interesuje jest ślepy goły i pożałowania godzien. Żyłby tak do końca swoich dni, ostatecznie idąc na potępienie. Ale Bóg w swojej łasce i dobroci staje na naszej drodze jak na drodze Pawła. Otwiera nam oczy na nasz stan duchowy i wyznacza nam nowe wspaniałe cele.  Paweł wie komu służy i jaki jest cel jego życia. Nazywa siebie niewolnikiem swojego Pana, którego wole chce spełniać i głosić Jego ewangelię. A kto jest twoim panem? Komu służysz i komu zawierzyłeś? Bo jeśli nie jest, to Jezus nie ma dla ciebie nadziei. 
Każdy chrześcijanin, który został powołany przez Boga ma wyznaczony cel i służbę, zwiastowanie ewangelii Chrystusowej. Wspaniałej dobrej nowiny, która niesie ukojenie i odpuszczenie grzechów dla każdego kto w nią wierzy. Jeśli jesteś chrześcijaninem szukaj możliwości służenia Bogu, swoimi talentami, umiejętnościami. Szukaj służby którą Bóg ma dla ciebie, a On poprowadzi cię. Kiedyś pewien misjonarz Wiliam Carey powiedział „Oczekuj wielkich rzeczy od Boga i czyń wielkie rzeczy dla Boga”  dodam jak apostoł Paweł.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń