wtorek, 22 maja 2012

Idąc na cały świat


Rzymian 1:5  przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody,
Wszelkie Boże powołanie przychodzi do nas przez Jezusa Chrystusa, pośrednika Nowego Przymierza.  Apostoł Paweł mówi, że przez Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy łaskę – niezasłużoną przychylność Bożą. Stało się to za sprawą Pana Jezusa. To swoją ofiarą na krzyżu uśmierzył Boży gniew i zaspokoił żądania Bożej sprawiedliwości. Wyjednał łaskę i miłosierdzie od Boga dla nas. Dlatego Chrystus jest jedynym pośrednikiem miedzy Bogiem a ludźmi. Paweł jest świadomy że gdyby nie łaska Chrystusa nigdy nie zostałby powołany, posłany z ewangelią. W żaden sposób nie zasłużył sobie na takie wyróżnienie, to Bóg w Chrystusie wybrał go i przeznaczył na apostoła narodów. Żeby przywiódł do posłuszeństwa wszystkich, którzy uwierzą w Chrystusa. To właśnie jest Bożym pragnieniem, żeby wszyscy ludzie stali się posłuszni Bogu przez Jezusa Chrystusa. Każdemu wierzącemu chrześcijaninowi powinno zależeć na tym żeby jego rodzina, sąsiedzi, rodacy, wszystkie narody uwielbiały Chrystusa. Jest, to wielkie zadanie jakie wyznaczył nam Bóg. Dlatego nie możemy pozostawać bierni wobec tych którzy nie znają ewangelii, w każdy możliwy sposób powinniśmy dzielić się przesłaniem o Synu Bożym, który przyszedł zbawić grzeszników. Jak w przypadku Apostoła Pawła tak i w naszym Bóg powołując nas ma dla ciebie służbę w swoim kościele byśmy stali się narzędziami w Jego rękach. Apostoł Paweł nie sprzeciwiał się temu powołaniu choć wiedział, że związane jest ono z trudnościami, doświadczeniami, prześladowaniami. Mimo to zdawał sobie sprawę, że tylko życie prowadzone zgodnie z Bożą wolą jest życiem owocnym, prawdziwym.
W innym fragmencie w Dziejach Apostolskich czytamy:
Dzieje Apostolskie 17:30  Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,
Bóg wzywa przez Apostoła Pawła, Przez Pismo Św, przez Kaznodziejów, przez Chrześcijan żeby ludzie odwrócili się od swoich grzechów i oddali Bogu cześć przez Jezusa Chrystusa będąc posłusznym Jego ewangelii. W posłuszeństwie ewangelii zawiera się Ne tylko wiara w Chrystusa, ale wszystko czego Chrystus nauczał i do czego wzywał. Pewnego dnia gdy Chrystus powróci wszystkie narodu będą zmuszone pokłonić się Mu i oddać Chwałę do tego czasu obowiązkiem każdego szczerze wierzącego chrześcijanina jest głoszenie ewangelii i prowadzenie w uczniostwie tych którzy uwierzą. 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń