czwartek, 24 maja 2012

Jak poznać wolę Bożą?


1. Na początku staram się wprowadzić moje serce w taki stan, żeby nie miało żadnej własnej woli w danej sprawie. Dziewięć dziesiątych problemów, jakie ludzie mają, leży właśnie tutaj. Dziewięć dziesiątych problemów zostaje pokonanych, kiedy nasze serca są gotowe wykonać wolę Pana, jakakolwiek by ona była. Kiedy ktoś naprawdę jest w takim stanie, to jest już niedaleka droga do poznania, co jest wolą Bożą.

2. Uczyniwszy to, nie zostawiam wyniku uczuciom lub powierzchownemu wrażeniu. Gdybym tak zrobił, mógłbym ulegać wielkim złudzeniom.

3. Szukam woli Ducha Świętego przez lub w powiązaniu ze Słowem Bożym. Duch i Słowo muszą być powiązane. Jeśli zważam tylko na Ducha Świętego bez połączenia ze Słowem Bożym, również narażam się na wielkie złudzenia. Jeśli w ogóle Duch Święty nas prowadzi, czyni to zgodnie z Pismem Świętym, a nigdy wbrew jemu.

4. Następnie biorę pod uwagę opatrznościowe okoliczności, które często wyraźnie pokazują wolę Bożą w połączeniu z Jego Słowem i Jego Duchem.

5. Proszę Boga w modlitwie, aby objawił mi Swoją wolę, właściwą dla mnie.

6. W ten sposób, przez modlitwę do Boga, studiowanie Słowa Bożego i rozwagę, dochodzę do przemyślanego osądu stosownie do najlepszych moich zdolności i wiedzy; i jeśli mój umysł ma pokój po trzech dalszych modlitwach, postępuję odpowiednio do tego. W sprawach najprostszych jak i najbardziej powikłanych ta metoda zawsze okazywała się skuteczna.

„O ile pamiętam, w całym moim chrześcijańskim życiu, przez 69 lat i 4 miesiące (w marcu 1895 roku), jeśli kiedykolwiek szczerze i cierpliwie chciałem poznać wolę Bożą przez nauczanie Ducha Świętego i przez pomoc Słowa Bożego, to zawsze szedłem we właściwym kierunku. Ale jeśli brakowało szczerości serca i prawości przed Bogiem lub jeśli nie czekałem cierpliwie na Boże wskazania lub jeśli preferowałem radę moich współpracowników ponad deklaracje Słowa Żyjącego Boga, robiłem wielkie pomyłki”.

Autor: George Muller – Ojciec bezdomnych dzieci z Bristolu.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń