poniedziałek, 14 maja 2012

Chrystus W Centrum


Rzymian 1:3  o Synu swoim, potomku Dawida według ciała,
Możemy zadać pytanie czym jest ewangelia? Z jednej strony żyjemy w czasach w których kościół chrześcijański ma szerokie wpływy i imię Chrystusa jest znane na całym świecie. A jednak nie wielu ludzi wie czym jest prawdziwa ewangelia. Jedni mówią, że ewangelia dotyczy spełniania pewnych uczynków lub chodzenia do kościoła. Innym ewangelia kojarzy się z osobami duchownymi, sakramentami, liturgią. Wokół ewangelii narosło wiele nieporozumień. Apostoł Paweł pisząc list do Rzymian na samym początku wyjaśnia im czego dotyczy ewangelia – dobra nowina. Słowo Ewangelia pochodzi od greckiego słowa, które oznacza dobrą nowinę, dobrą wieść. W tym przypadku jest, to dobra nowina dla ludzi, że Bóg posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa dając Go jako ofiarę za nasze grzechy. Czego dotyczy ewangelia? Ona dotyczy Osoby Jezusa Chrystusa. Nierozerwalnie związana jest właśnie z Chrystusem. Tam gdzie brakuje zwiastowania o Chrystusie tam nie ma ewangelii. Z wielu dzisiejszych kazalnic płynie polityka, filozofia, pusta gadanina. Ale ja się pytam, gdzie jest ewangelia? Czy ona zajmuje centrum przesłania? Gdzie jest zwiastowanie o Bożym Synu Jezusie Chrystusie, który wydał samego siebie za nas, za nasze grzechy? Drodzy nic nie jest w stanie ożywić naszych dusz, tylko może to uczynić przesłanie Chrystusa. Powinniśmy zadawać sobie pytanie czy kościół do którego chodzimy zwiastuje przesłanie o Jezusie Chrystusie? Czy Chrystus jest w centrum tego przesłania? Ostatnio pewna osoba mówiła mi, że chodząc do Świadków Jehowy zauważyła że w centrum jest Jehowa, a nie Chrystus. Oczywiście akceptowało się tam Chrystusa, ale odbierało Mu się Jego pozycje autorytet i umniejszało Jego osobę. W niektórych społecznościach w centrum są cuda i znaki w jeszcze innych miłość lub muzyka . A niekiedy w centrum stoi człowiek, może to być osoba duchowna lub ktoś inny kto zajmuje miejsce Chrystusa np. w kościele katolickim często miejsce Chrystusa zajmuje Maria, Ksiądz lub msza. Nie! W centrum prawdziwej ewangelii jest Chrystus. Dobra nowina od Boga tylko wtedy nią pozostaje kiedy jest o Synu Bożym i Jego ofierze za nasze grzechy. Jeśli w miejsce Chrystusa wstawimy cokolwiek innego ewangelia straci swoją moc, Bóg się do tego nie przyzna. Apostoł Paweł wyjaśnia także, że Chrystus pochodzi z rodu Dawida według ciała. Pan Jezus ma zarówno Boskie pochodzenie jak i ludzkie. Jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem. Należy, to podkreślać przy każdej możliwej okazji. Prawdopodobnie na żadną osobę w historii  nie było tyle ataków jak na Chrystusa. Podważa się jego Boskość i człowieczeństwo, podważa się Jego misje i działalność. Dlatego jeśli tylko pojawi się okazja należy głosić i podkreślać kim Jest Jezus z Nazaretu Bóg – człowiek w jednej osobie Zbawiciel.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń