poniedziałek, 28 maja 2012

Oddzieleni Do Bożych Celów

Rzymian 1:7  wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Pragnieniem Pawła jest żeby chrześcijanie będący w Rzymie doświadczali w całej pełni błogosławieństwa Bożego. Paweł nazywa wszystkich rzymskich chrześcijan umiłowanymi Boga i powołanymi świętymi. Każde słowo, które Paweł używa na określenie wierzących w Rzymie ma w sobie głębie. Gdy mówi, że rzymscy chrześcijanie są umiłowanymi Boga ma na myśli szczególny ich status przed Bogiem. Wcześniej zanim się nawrócili nie byli umiłowanymi, byli „dziećmi gniewu” ale teraz przez wiarę w Jezusa Chrystusa uzyskali synostwo i szczególna Bożą bliskość. Określenie  „umiłowani Boga” dotyczy tylko chrześcijan odrodzonych z Ducha Świętego. Tylko ci którzy przyjmują przez wiarę osobę Jezusa Chrystusa stają się Bożymi dziećmi i szczególną Boża własnością. Oczywiście prawdą jest, że Bóg jest miłością i kocha wszystkich ludzi, ale inna miłością kocha wierzących w Chrystusa, a inną niewierzących. Miłość Boża w kierunku niewierzących objawia się w tym, że dał im swojego Syna by w nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Dopiero wtedy kiedy człowiek uwierzy w Bożego Syna Jezusa Chrystusa zyskuje szczególny status Dziecka Bożego jest Bożym umiłowanym. Jak długo człowiek opiera się Chrystusowi Bóg jest daleko od człowieka. Paweł nazywa wierzących świętymi tzn. oddzieleni od świata dla Boga do wypełniania Bożego powołania. Tak, wierzący w Chrystusa nie żyją już dla tego świata, jego rozkoszy, mody, mądrości. Życie, które pozostało im tu na ziemi pragną poświęcić na służbę swojemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Wierzą, że ten świat nie ma im nic do zaoferowania po za śmiercią. Wszystko co ten świat jest w stanie dać człowiekowi, przemija i ostatecznie ma swój koniec, ale ufność Bogu daje życie na wieki. Paweł mówiąc o łasce pragnie żeby Bóg obdarzył wierzących wszelkim błogosławieństwem potrzebnym do służby. Wie o tym, że w tym świecie będą zmagali się z różnymi wyzwaniami do tego potrzebują Bożej łaski żeby im sprostać. Bóg swoich umiłowanych obdarza także ponadnaturalnym pokojem. Gdy ludzie są wystraszeni, zatrwożeni różnymi sytuacjami człowiek wierzący ma ufność w Bogu. Okoliczności w jakich się znajdziemy mogą okazać się najbardziej pesymistyczne, ale nie są w stanie odebrać nam Bożego pokoju jeśli w tych trudnych sytuacjach skupiamy naszą nadzieje na Bogu, który jest w mocy wyrwać nas z najgorszej opresji. Te wspaniałe dary pochodzą zarówno od Ojca jak i Pana Jezusa Chrystusa. Paweł nie miał wątpliwości żeby postawić znak równości między Tymi dwoma osobami.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń