wtorek, 15 maja 2012

Odwieczny Syn Boży


Rzymian 1:4  który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym
Duch Święty potwierdził, to za kogo  Jezus się uważał, jest On pełnym mocy Synem Bożym. Jakże wielka przepaść jest między wszystkimi nauczycielami takimi jak Budda, Mahomet, Konfucjusz, a Jezusem Chrystusem. Zasadnicza różnica polega na tym, że oni wszyscy byli tylko grzesznymi ludźmi. Oni wszyscy leżą w grobie i ich nauki są tak samo martwe jak oni sami. Ale Bóg potwierdził, że Chrystus jest prawdziwym zbawicielem świata. W każdej chwili w każdym momencie życia Jezusa dostrzegamy świętość i moc. Widzimy mądrość w nauczaniu, umiejętność rozmowy z każdym człowiekiem. Widzimy jak czyni cuda, uzdrawia nieuleczalne choroby, wypędza demony, podnosi ludzi z martwych, a ostatecznie sam powstaje z martwych potwierdzając dobitnie, że On jest jedynym godnym zaufania. Dziwi mnie postawa przeciwników Chrystusa, którzy dostrzegali te wspaniałe czyny, a jednak nie dali im wiary. Dlatego twierdze, że w niewierze nie ma nic z racjonalności nic z mądrości, bo dowody wskazują na Chrystusa. Niewiara zawsze wynika z zaślepienia grzechem, odmawia Chrystusowi jego pozycji i sprzeciwia się Mu. Jezus ma wyjątkową pozycje jako Syn Boży. Gdy nazywał Boga swoim Ojcem, to faryzeusze widzieli w tym czynienie się równym Bogu. Więc Synostwo Chrystusa jest zupełnie inne niż synostwo aniołów lub nasze synostwo względem Boga. On jest odwiecznym Synem Bożym przez którego zostało stworzone wszystko także aniołowie i my sami. My stajemy się Bożymi dziećmi przez wiarę w Chrystusa, tylko wtedy możemy nazywać Boga naszym Ojcem jeśli przyjdziemy do niego przez Syna Bożego. Bóg we wszelki możliwy sposób potwierdził misje Chrystusa i potwierdza ją po dzisiejszy dzień. Miliony ludzi zostaje odrodzonych przez Ducha Św. Chrystus zmienia ich życie, podnosi z rynsztoku: alkoholików, narkomanów, zdemoralizowanych. Daje nadzieje tym, których świat nazywa nieproduktywnymi, ale przede wszystkim Chrystus podnosi z upadku grzechu, oczyszcza i uświęca tych którzy do niego przychodzą dając im życie wieczne.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń