środa, 5 stycznia 2011

Skąd mogę mieć pewność, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga?

Wielu ludzi nie chce uwierzyć przesłaniu ewangelii, bo twierdzi, że nie mają pewności czy to co mówi Biblia jest prawdziwe. Sam osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym przez, które przemawia do nas Bóg. Głęboko także wierze, że w dzisiejszych czasach czytamy własnie taki tekst, który wyszedł spod pióra autorów ksiąg biblijnych. Moja wiara nie jest oparta na bajkach, ale na faktach historycznych dających niezbite dowody na nieomylność i natchnienie Pisma Św. Kilka z tych dowodów pragnę przedstawić odpowiadając na powyższe pytanie.
Niezwykłą rzeczą charakteryzującą Pismo Św jest to w jako sposób ono powstało. Biblia była spisywana przez ponad 1500 lata i ma 40 autorów którzy na przestrzeni tych lat nie mogli się znać. Często też pochodzili z różnych kultur i środowisk, mieli różnego rodzaju wykształcenie od pasterzy do lekarzy. Takie różnice między osobami wcale by nie pomagały w pisaniu jednej książki. Pismo Św było spisywane na przestrzeni tego okresu na trzech rożnych kontynentach. Te wszystkie fakty czynią Bilbie niezwykłą księgą. Żadna inna księga religijna nie ma tak długiej historii powstawania i tylu autorów. Większość dzieł religijnych było napisanych przez jednego autora i na przestrzeni jego życia. Poza biblijne dzieła religijne, które były spisywane dłużej niż 100 lat są niespójne, najczęściej jest to zbiór filozofii i pewnych ludowych mądrości, ale nie tak jest z Pismem Św. Mimo tak długiego okresu powstawania jest ono bardzo spójne i jednolite trzymające temat i przedstawiające fakty historyczne w które był zaangażowany Bóg.
Kolejnym dowodem na natchnienie Pisma Św jest jego charakter historyczny. Biblia podaje fakty historyczne, które można zweryfikować. Do dzisiaj archeologowie odkrywają biblijne miejsca, które pokrywają się z relacjami w Biblii. Następnym dowodem jest istnienie narodu Żydowskiego. Biblia wyjaśnia nam w jaki sposób ten naród powstał i jak Bóg realizował swoje plany co do tego narodu.
Innym bardzo ważnym dowodem na natchnienie Pisma Św są proroctwa dotyczące przyszłości z których bardzo wiele już się wypełniło a inne czekają na swoje wypełnienie. Co ciekawe tylko Pismo Św ma odwagę z taką pewnością przepowiadać z wielkim wyprzedzeniem przyszłość, bo tylko ten Bóg który przemawia przez te słowa jest Bogiem prawdziwym. W Biblii między innymi są proroctwa dotyczące przyjścia Jezusa na świat, długo przed Jego pojawieniem. Inne proroctwa dotyczą wyprowadzenia żydów z Egiptu, rozproszenia ich po narodach, upadek jerozolimskiej świątyni, upadek wielu mocarstw np Babilonu Asyrii. Jeszcze inne proroctwa mówią o dzisiejszych czasach, a także o przyszłości.
Pod wpływem słów zapisanych w Piśmie Św wielu ludzi na przestrzeni setek lat doznawało i doznaje radykalnej przemiany. Ze skrajnych niekiedy przestępców i bandziorów robią się potulne baranki pragnące kochać Boga. Alkoholicy i inni zniewoleni nałogami zostają w jednej chwili uwolnieni, a wielu chorych, słabych zostało uzdrowionych. Jest to kolejne wspaniałe świadectwo na to, że Biblia pochodzi od Boga.
Po za tym pozostaje ciągła zażarta krytyka wobec tej księgi. Mimo tak wielu ataków, żaden wróg Biblii nigdy nie zdołał jej zgładzić, ich dawno nie ma, a Biblia ma się dobrze i wciąż pełni swoja rolę, którą jest objawić nam Boga i dać Boże Słowo. Pismo Św nie ukrywa charakteru swoich bohaterów, mówi o ich sukcesach i porażkach, czasami grzechach, żadna inna księga w tak szczery sposób nie opowiada o ludziach.

2 Tymoteusza 3:16  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń