poniedziałek, 3 stycznia 2011

Która religia jest prawdziwa?

Nikogo chyba nie zdziwię gdy powiem, że jedyną prawdziwą religią jest chrześcijaństwo. Jeśli w ogóle chrześcijaństwo można nazwać religią? Właśnie na tym polega zasadnicza różnica miedzy chrześcijaństwem a innymi religiami. Inne religie opierają się o zbiór zasad i rytuałów a chrześcijaństwo polega na żywej relacji z Bogiem nie poprzez zbiór zasad, ale Ducha Św. inne religie każą czynić, a chrześcijaństwo wzywa do przyjęcia łaski przebaczenia grzechów od Boga. Inne religie są wymysłem człowieka i powstały na skutek przemyśleń i działań człowieka, ale nie tak jest z chrześcijaństwem. W chrześcijaństwie człowiek jest upadły nie mogący o własnych silach poznać Boga. To Bóg interweniuje widząc nędze, grzech, zwiedzenie i słabość człowieka. Jego interwencja polega na objawieniu Siebie, Swojej Osoby, charakteru, mocy, planów i dążeń Boga. Inne religie polegają na mocy człowieka i opierają się o ludzki system wartości, który niekiedy jest lepszy innym razem gorszy, ale nigdy nie objawi nam prawdy o Bogu. Dlatego człowiek potrzebował interwencji samego Boga, który objawił się w działaniach w historii. Możemy o tym przeczytać w Starym Testamencie jak to Bóg często interweniował i działał w życiu zwykłych ludzi, realizując przez nich swój nie zawsze jasny dla nich plan. Następnie Bóg dokonał większego Objawienia siebie poprzez zesłanie swojego Syna by zmarł za grzech człowieka. Chrystus przyniósł najpełniejsze objawienie Boga. Powiedział nam kim jest Bóg i jaki ma stosunek do człowieka i sam przedstawiał się nam jako Bóg który jest na łonie Ojca. Św Jan mówi

1 Jana 1:1  Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota -
Chrystus był zawsze od początku, ale ten, który był zawsze postanowił przekazać prawdę o Bogu. Przybrał postać ludzką, stał się człowiekiem z krwi i kości jak my. Żył jak my, chodził jak my, doświadczał rozterek podobnych nam, cierpiał głód, doświadczał zmęczenia, a na końcu swojego życia złożono na niego ogromne cierpienie. Więc dla Jana życie Syna Bożego pośród ludzi jest czymś niezwykłym, a zarazem bardzo tajemniczym. Słowo żywota było z nami, jadło z nami i dotykaliśmy Go. Jezus jest najpełniejszym objawieniem Boga. Rożnica między Jezusem a innymi nauczycielami religijnymi jest ogromna. Oni chcieli zbawić siebie poznać Boga, On przyszedł zbawić nas i Znał Boga. Oni zmarli On zmartwychwstał. Oni brali On dawał. Oni nie byli doskonali On był Święty doskonały bez grzechu.
Oczywiście chrześcijaństwo wtedy jest prawdziwe kiedy opiera się o Boże objawienie, które zawarte jest w Piśmie Św. Okazuje się, że człowiek nawet z prostej drogi zbawienia, którą Bóg objawił chce zrobić jedną z wielu religii opierając chrześcijaństwo o zbiór zasad i przykazań.Ale jeszcze raz powiem istotą chrześcijaństwa nie są uczynki tylko łaska w Jezusie Chrystusie. Oby dobry Bóg pozwolił lepiej nam to zrozumieć!!

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń