czwartek, 6 stycznia 2011

Polacy lubią wierzyć w bajki.

Dawno, dawno temu przybyli do Betlejem trzej królowie...... Tak można by było zacząć bajkę, która w polskich kręgach dla dodania powagi nazywana jest tradycją. Dzisiaj polska obchodzi święto trzech króli, którzy rzekomo przybyli do Pana Jezusa i złożyli mu dary. Prawdą jest, że złożono Jezusowi dary, ale nie byli to trzej królowie tyko mędrcy i nawet nie wiemy ilu ich było bo Pismo Św nie wspomina o tym.

Mateusza 2:1  Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
2  Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

Mateusza 2:7  Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy.
8  I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon.
9  Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się.
10  A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali.
11  I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.
12  A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej.
W Słowie Bożym czytamy, że owi królowie byli mędrcami, oryginalny tekst nazywa ich magami lub astrologami. Nie bez znaczenia jest fakt, że idąc do Betlejem kierowali się gwiazdą, byli bowiem ludźmi którzy wpatrywali się w gwiazdy i z nich próbowali odczytać przyszłość. W tamtym okresie takich ludzi nazywano, magami, mędrcami lub astrologami. Wiemy też, że przyszli ze wschodu prawdopodobnie z Babilonu, terenu dzisiejszej Iraku. Pojawia się pytanie na jakiej podstawie połączyli gwiazdę z narodzeniem Króla Żydowskiego? Wiemy, że Żydzi byli rozproszeni daleko po za Jerozolimę za nieposłuszeństwo Bogu przez z króla Babilońskiego Nebokadnezara. Kiedy Żydzi zostali pozbawieni swojej świątyni budowali synagogi w których sprawowali kult religijny i nauczali Starego Testamentu. Za czasów narodzenia Jezusa Synagogi były już w całym cesarstwie Rzymskim, a także na wschodzie skąd przybyli mędrcy. Znając te fakty staje się jasne, że owi mędrcy musieli znać proroctwa Starego Testamentu o Królu Żydowskim, który miał na świat przyjść właśnie w tym okresie. Więc gdy pojawiła się na niebie gwiazda powiązali ją z proroctwami i tak doszli do Betlejem. Nigdzie nie czytamy w tekście biblijnym ilu było tych mędrców. Tylko na podstawie złożonych darów uważa się, że było ich trzech. Niektórzy nawet nadali im imiona takie jak Kacper, Melchior, Baltazar dlatego w wielu mieszkaniach katolickich pisze się w czasie kolędy K+M+B jest to pewna forma błogosławieństwa według K.K
Biorąc pod uwagę powyższe, dzisiejsze święto tzw. trzech króli to bajki. Nie byli to Królowie tylko mędrcy i nie wiemy czy było ich trzech, nie znamy ich imion i trudno powiedzieć czy byli świętymi jak uważa K.K a na domiar złego z tej bajki zrobiono państwowe święto. Może napiszmy petycje do naszego sejmu by wprowadzono oficjalne państwowe święto wolne od pracy na cześć kopciuszka, kota w butach czy królewny śnieżki.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń