poniedziałek, 3 stycznia 2011

Przyjście Chrystusa

Łuk 2,1 – 21
v  Bóg na miejsce narodzenia swojego Syna wybrał żłób  bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Drodzy, to nie przypadek, że nie było dla nich miejsca w gospodzie i to, że Jezus przyszedł na świat w takich warunkach. Wiemy też, że Pan Jezus wypełnił starotestamentowe proroctwa odnośnie miejsca narodzenia Mesjasza

Świat znalazł miejsce dla Jezusa Na Krzyżu, ale nie było dla niego miejsca w sercach ludzkich.
v  Aniołowie nie obwieścili tej wielkiej nowiny wielkim tego świata. Nie poszli do arcykapłana do faryzeuszów i do heroda ale ogłosili, to pasterzom.  Boże drogi są bardzo dziwne my gdybyśmy mieli taką wiadomość, to chcielibyśmy dotrzeć z tą wiadomością do jak najszerszej grupy osób i to jak najważniejszych.
Bóg uznał, że pasterze powinni dowiedzieć się pierwsi, co się stało w Betlejem. W taki oto sposób Bóg pokazuje charakter służby Mesjasza i przyszłej Jego działalności myślę też, że Bóg mówi jacy ludzie będą przychodzić do Jezusa.
Wspaniałą rzeczą jest to, że Boża dobra nowina najpierw została przekazana pasterzom. W tamtych czasach pasterze byli lekceważeni przez swoich prawowiernych rodaków. Nie byli oni w stanie zachować wszystkich przepisów rytualnego prawa; nie mogli skrupulatnie przestrzegać wszystkich obmyć czy innych zasad i zaleceń, gdyż pilnowanie stad zabierało im cały czas. Z tego powodu ortodoksyjni Żydzi patrzyli na nich z pogardą. I oto właśnie do tych prostych ludzi pól nadeszło Boże poselstwo.  Cytat z komentarza Barclay.

Pewien monarcha często znikał ze swego dworu, by w przebraniu przebywać wśród swego ludu. Gdy przerażeni dworzanie prosili, by dla własnego bezpieczeństwa nie czynił tego, odpowiedział: „Jak mogę rządzić swoim ludem, nie wiedząc jak on żyje”. Wielka myśl chrześcijańskiej wiary zawiera się w tym, że nasz Bóg zna nasze życie, ponieważ On żył wśród nas i był jednym z nas.
Jezus narodził się pośród nas od początku przyszedł, by być z nami wielką szkodę wyrządzamy ewangelii gdy zamykamy ją w murach kościelnych i uważamy że o Bogu powinno się słyszeć w kościele. To jest to, co próbuje zrobić ten świat chce ograniczyć swoją odpowiedzialność przed Bogiem. Chce by Bóg miał wgląd w ich życie w kościele. On narodził się pośród nas i nie w pałacowych warunkach może zrozumieć każdego z nas.

1 Koryntian 2:6  My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną;
7  ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej,
8  której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali.

zajasza 61:1  Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,
2  abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych,
3  abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu.

U Boga nie liczy się to, co liczy się u ludzi

Bóg mówi o wspaniałym wydarzeniu, narodzeniu swojego Syna a pierwszymi ludźmi byli pasterze.
Anioł zwraca się do pasterzy by nie bali się, ale zaczęli się radować.  Myślę, że te słowa dobrze odzwierciedlają, to co dzieje się z człowiekiem przed nawróceniem i po nawróceniu.
Człowiek żyje w ciągłej niepewności a życie ludzi często jest zdominowane przez strach. Ludzie boją się zagrożenia ze strony żywiołów, boją się utraty pracy, boją się choroby, boją się innych ludzi, a w końcu każdy człowiek boi się śmierci. Bóg poprzez narodzenie Swojego Syna chce dać nam nadzieje i odpuszczenie grzechów pragnie też pojednać nas z sobą byśmy nie musieli już się bać, ale mu ufać.
  10 wers Anioł mówi że zwiastuje wielka radość. Pozostaje pytanie dlaczego tak się dzieje że większość ludzi obchodzących tą pamiątkę raczej raduje się ze dobrego jedzenia możliwości zrobienia upominków lub otrzymania prezentów, handlowcy radują z lepszego utargu, który czeka ich w święta jeszcze inni radują się z pewnej magicznej atmosfery, ale mało ludzi rzeczywiście raduje się z przyjścia Zbawiciela na świat.
Głównym tego powodem jest to, że nigdy nie zrozumieli, co się stało tamtego dnia w Betlejem.
Aniołowie ogłaszając narodzenie Jezusa nazywają go Zbawicielem. Często, to słowo Zbawiciel jest używane w kościele, ale stosunkowo rzadko jest używane w codziennym życiu gdybyśmy chcieli lepiej odpowiedzieć na to, co to oznacza moglibyśmy nazwać go ratownikiem, tym przez którego zostaniemy zachowani , od gniewu Bożego będziemy uratowani. Mamy się nie bać bo mamy wielkiego zbawiciela
Mateusza 1:21  A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
22  A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka:
23  Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.
  Wers 14
"Bogu jest chwała a pokój ludziom w których Bóg ma upodobanie"        
Kiedyś nie rozumiałem  zbyt dobrze tego fragmentu, a to z tego powodu że niekiedy jest on przedstawiony jako „Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Kogo Bóg błogosławi kto mu jest szczególnie miły, kto jest mu szczególnie miły?


Dzieje Apostolskie 10:34  Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę,
35  lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.
Dlaczego akurat te słowa aniołowie wypowiadają podczas narodzenia Jezusa. Drodzy Słowo Boże mówi wyraźnie, że Bóg ma upodobanie w tych którzy są posłuszni Chrystusowi.
Jana 3:36  Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.Pasterze dzielili się doświadczeniem dobrą nowiną z innymi

v  Bóg objawia swą prawdę nie tym którzy są wielcy ale tym którzy są otwarci i maja szczere serce i pragną mu być posłuszni.
v  Chrystus chce zbawić nas z naszych grzechów jest, to Jego główny cel przyjścia na ziemię, ale zbawi tylko tych którzy mu zaufają i w niego uwierzą .

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń