poniedziałek, 17 stycznia 2011

Sąd Pana nad narodami.

Ks Micheasza 5:9-14  W owym dniu, mówi Pan, wytępię twoje konie spośród ciebie i zniszczę twoje rydwany. 
  I zburzę miasta twojej ziemi, i zwalę wszystkie twoje twierdze, 
  I wytrącę czary z twojej ręki, nie będzie także u ciebie wróżbitów. 
  I zniszczę twoje bałwany i twoje posągi spośród ciebie. I nie będziesz się już kłaniał dziełu rąk swoich. 
  I powyrywam twoje święte drzewa spośród ciebie i zniszczę twoje miasta. 
  I tak w zapalczywym gniewie wywrę zemstę na narodach, które nie były posłuszne.

W owym fragmencie Bóg zapowiada sąd na Asyrią. Ten fragment ma także głębsze przesłanie i dotyczy sądu całej ludzkości za ich grzechy.
Bóg mówi, że w dzień sądu cala ludzka moc na nic się zda. Człowiek jest bardzo pyszny, chwali się swoją siłą, swoimi możliwościami, znajomościami, narody chwalą się potęgą militarną a poszczególni ludzie w swojej pysze poniżają drugiego człowieka wynosząc się nad niego i w ten sposób budują własne ego. W dzień sądu żadna ludzka siła nie pomoże człowiekowi, a jego mądrość zawiedzie. Wszyscy naukowcy, którzy dowodzili swoimi sprytnymi kłamstwami, że Boga nie ma zostaną ośmieszeni, armie militarne zostaną pobite a każdy człowiek zostanie poniżony. Jak możemy to przeczytać w Liście Pawła do Filipian, "że zegnie się każde kolano". Dzisiaj kolano człowieka zgina się przed fałszywymi bogami takimi jak pieniądze, władza, pozycja, znajomości i mądrość ludzka, ale w owym czasie każdy będzie musiał pokłonić się przed Jezusem. Świat zostanie poniżony, a Kościół Chrystusa zostanie wywyższony. Bardzo niewielu ludzi chce dzisiaj uniżyć się przed Bogiem. Przyczyna jest prosta - niewiara, to jest główny powód. Ludzie lubią chodzić do kościoła i spełniać dobre uczynki, ale nie chcą uznać, że Bóg panuje i osądzi ich za grzechy. Niekiedy patrzymy na to co zbudował człowiek i może nam się wydawać, że nie ma mocy, która mogłaby to wszystko zniszczyć. Słowo Boże mówi, że ludzka inteligencja i ludzka mądrość nie jest w stanie nawet w małym stopniu przeciwstawić się Bogu, Bóg spogląda z nieba i się z nich śmieje.
Bóg mówi, że zburzy miasta i zwali wszystkie twierdze. Och jakże to będzie wielki dzień. Sąd Pana nad narodami, któż jest gotowy na ten dzień kiedy Pan powstanie ze swego miejsca by sądzić mieszkańców ziemi.  
Przed nim nie ma żadnego człowieka sprawiedliwego i nie byłoby ratunku gdyby Pan nie dał Arki schronienia która ochroni nas przed Bożym gniewem jak ochroniła Arka Noego przed wodami. Naszą Arką jest Jezus Chrystus. Bóg wystąpi przeciwko czarownikom i wróżbitom oraz przeciw tym którzy radzą się ich i wspierają  tą działalność. Wydaje się dzisiaj , że nie ma gazety bez horoskopu, za każdym rogiem wróżki i bioenergoterapeuci. Ludzie niczym barany chodzą do nich i tak pogrążają się w jeszcze większym grzechu gromadząc sobie gniew Boży na sąd. 
Ostatnio czytałem że Polacy w roku 2009 więcej pieniędzy wydali na wróżki i gry hazardowe niż na służbę zdrowia. Ten naród ginie z braku poznania woli Bożej i tylko łaska Boża może uczynić otrzeźwienie. Bóg także ma za złe ludziom, że nie oddają Mu czci a kłaniają się dziełu swoich rąk. Jak bardzo, to jest widoczne w czasach gdy wszyscy głównie myślą o sobie i tym życiu tu na ziemi nie zastanawiając się, nad wiecznością i swoją duszą. Jedni czynią sobie lane i ciosane podobizny Boga inni próbują go zastąpić rzeczami, filozofią, nauką. A jak ty postąpisz. Czy przygotujesz się na ten wielki dzień? W której będziesz grupie? Czy tej pobitej przez Pana? Czy tej którą Bóg wywyższy owego dnia? Zaufaj Jezusowi już dziś i odwróć się od swoich grzechów, a On obiecał, że każdy kto wzywa imienia Pana dostąpi zbawienia  

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń