sobota, 22 stycznia 2011

Bóg wzywa!!!!!!!!!!!

Zach 1:3  Lecz powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów: Nawróćcie się do mnie - mówi Pan Zastępów - a Ja zwrócę się do was - mówi Pan Zastępów. 


Bóg wzywa człowieka do nawrócenia a wtedy wielki potężny Bóg zwróci sie w naszą stronę. Człowiek chce zrobic odwrotnie. Chce żeby Bóg mu błogosławił obiecując, że wtedy on (człowiek) zwróci sie w stronę Boga. Wciąż wielu ludzi patrzy na Boga z perspektywy swojej dumy. Jakby, to Bóg potrzebował ich, a nie oni Boga. Póki każdy z nas nie zrozumie tego, że to my potrzebujemy Boga, a nie On nas, to nie ma mowy o nawróceniu.
Przychodzimy do Boga z naszą dumą, pychą i naszym "ja" oskarżając Go o wszelkie zło na świecie i żądając od Niego wszelkiego błogosławieństwa. Jakie mamy prawo, do tego by Bóg nas błogosławił. Żadnego, tego prawa pozbawiliśmy się wybierając grzech. Wszelka Boża sprawiedliwość i sąd Boży, który dokonuje się na nas jest słuszny. Bożego miłosierdzia możemy oczekiwać kiedy przyjdziemy do Boga w pokorze i uniżeniu akceptując Jego Słowo o nas samych i przyznając się do swoich grzechów. Bóg wzywa nas do nawrócenia a to wiąże się z zaparciem samego siebie, pozostawienia swojej dumy i zrezygnowania z naszego "ja".

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń