piątek, 7 stycznia 2011

Dlaczego ludzie postępują źle choć chcą w głębi duszy, by świat był dobry?

Odpowiadam na kolejne pytanie, które często pojawia się w rozmowach ewangelizacyjnych. Wielu ludzi zadaje mi pytanie dlaczego ludzie postępują źle? Pismo św mówi nam, że Bóg stworzył nas doskonałych mówi o tym Ks Rodzaju.

I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty.
Rodzaju 1:31
Wszystko co uczynił Bóg, było bardzo dobre w Jego oczach . Również i człowiek jako Boże stworzenie był bardzo dobry i nie miał w sobie żadnych złych pragnień, które mogłyby nie podobać się Bogu. Wprost przeciwnie wszystko czego chcieli pierwsi ludzie Bóg akceptował, bo pragnęli z całego serca Mu służyć. Więc ludzie którzy usprawiedliwiają się tym, że przecież Bóg nas takich stworzył mylą się. Zło pojawiło się w sercu człowieka w wyniku buntu wobec Boga i Bożych przykazań. Co ciekawe Pismo Św mówi, że ten jednorazowy akt nieposłuszeństwa zmienił nas i oddzielił od Boga. Zmiana, która zaszła w człowieku uczyniła go niezdolnym do pełnienia Bożej woli. Jak wcześniej nie było z tym problemów tak po tym akcie nieposłuszeństwa w człowieku pojawiła się słabość i aktywny bunt wobec Boga. okazało się że czyn Adama i Ewy nie tylko dotknął ich samych, ale także wszystkich ich potomków. dlatego wszyscy zrodzeni z Adama są zarażeni grzechem, buntem, złem.
Ktoś mógłby zapytać jak to możliwe, że za czyn Adama wszyscy ponosimy konsekwencje? Musimy sobie zadać sprawę z tego, że Adam i Ewa byli reprezentantami całej ludzkości i decyzje przez nich podjęte dotknęły i nas. Nie jest to wcale takie dalekie od naszego środowiska, wyobraźmy sobie, że Polski Rząd wypowiada wojnę jakiemuś państwu graniczącemu z Polską. Gdyby tak się stało to cały naród polski stałby się oficjalnie wrogiem tamtego państwa a działania wojenne nie dotknęły by tylko polskiego sejmu, ale większość polaków. Innym przykładem może być Polski Ambasador za granicą. To w jaki sposób on się zachowuje jest przypisane całemu Narodowi Polskiemu bo jest naszym reprezentantem. Tak i Adam reprezentował całą ludzkość przed Bogiem. Jego akt buntu stał się naszym. Jego zmiana serca z dobrego na złe i oddzielenie od Boga stało się naszą tragedią. Więc złe pragnienia, myśli, postępowanie i motywacje wynikają z upadku pierwszego człowieka.
Pan Jezus Chrystus także był reprezentantem całej ludzkości przed Bogiem i przyszedł naprawić to co zniszczył Adam. Każdy człowiek od pierwszej chwili  życia na ziemi ma naturę Adama, która jest zła i zmusza nas do czynienia grzechu.( Rodzimy się w naturę Adama) By odwrócić ten stan i konsekwencje Adamowego czynu musimy narodzić się na nowo z drugiego Adama którym był Chrystus. Pierwsze narodziny są cielesne,  drugie są duchowe. Jak niebo jest wyższe niż ziemia tak drugie narodziny są wyższe niż pierwsze. Pierwsze potępiają drugie usprawiedliwiają, pierwsze niszczą drugie dają życie.Taka przemiana może nastąpić w wyniku prawdziwej wiary w Chrystusa, Który w momencie sądu wstawi się za nami przed Bogiem.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń