czwartek, 7 maja 2015

Budowanie na skaleDrodzy powiemy sobie o tym co to znaczy budować według słów Pana Jezusa budować życie na skale. Każdy człowiek buduje swoje życie w oparciu o coś

   1.      Bóg w biblii jest przyrównany do skały
Słowo Boże uczy nas, że skała jest Bóg w odróżnieniu od innych gruntów, które nie są tak trwałe i mocne Ps 28,1; Ps 31,3; Psalm 71,3; Psalm 144,1-2; Izajasza 26,4; 1 Koryntian 10,4
 Tak więc budowanie na skale zaczyna od tego, że zaczynamy pokładać swoją nadzieje w Bogu żywym. Zaczynamy swoje szczęście i spełnienie wiązać z Bogiem Psalm 73,28. Wcześniej wiązaliśmy z czymś innym nasze powodzenie, ale teraz wszystko zależy od Boga

Zwróćmy uwagę co zależy od Boga i dlaczego Bóg jest skałą?
Przyp 21,31; Psalm 33,17-18; Psalm 75,7-8; Psalm 127,1; Izajasza 45,5-12 2 Kronik 16,7-9

W jaki sposób Bóg może być dla nas skałą w naszym życiu?

Czym jest budowanie na skale według Ew Mateusza 7,21-29

Co robili ludzie, którym Pan powie nie znam was?
ü  Modlili się i wołali do Boga. Oczywiście ta modlitwa nie była Bożą modlitwą, ale jakąś modlitwą była, wołali Panie, Panie.
ü  Prowadzili religijną działalność w imieniu Jezusa (w 22). Na czym na działalność polegała? Prawdopodobnie chodzi tutaj o  jakąś działalność, która robi wrażenie, spektakularną zapewnia rzesze zwolenników. Cuda i niezwykłe znaki zawsze przyciągają rzesze gapiów. Ale czy w tych cudach w  wyganianiu demonów i prorokowaniu był Bóg? Czy to co czynili było Bożą wolą?
ü  Słuchali słów Jezusa, ale nie wykonywali ich (w 26). Jak można słuchać, a nie wykonywać?
Na czym polega niebezpieczeństwo religijnej rutyny?
ü  Budowali dom na piasku (w 26) Czym jest budowanie domu na piasku? Jak 2,14-20
 Jak myślisz czy ci ludzie którym Pan powiedział, że ich nie zna mieli społeczność z Jezusem?


Co robili ludzie którzy rzeczywiście budowali na skale
ü  Słuchali Słowa Bożego (w 26)
ü  Byli posłuszni Słowu Bożemu
ü  Wykonywali Bożą wolę. Jak poznać Bożą wolę?

Zwróć uwagę, że prawdziwą społeczność z Jezusem mają ci, którzy są mu posłuszni, dla tych właśnie Bóg jest skałą (w. 21). Posłuszeństwo z kolei prowadzi nas do wydawania owocu tego Bóg oczekuje Jana 15,1-5; trwanie w Jezusie jest szukaniem społeczności z Nim w modlitwie i okazywaniem posłuszeństwa. Mat 13,18-23; 2 Piotra 1,5-11


Jakie są podobieństwa i jakie są różnice między człowiekiem, który budował na skale, a tym który budował na piasku?
ü  Podobieństwem jest, że obaj słuchali, obaj czytali tą samą biblię, do obu docierało to samo przesłanie, obaj mieli podobne kłopoty
ü  Różnica polega na tym, że co innego z tym przesłaniem robili. Mądry słuchał i wykonywał, głupi zaś lekceważył. Jeden jest mądry,  a drugi głupi.

Co weryfikuje naszą wiarę, czy rzeczywiście budujemy na skale?
Naszą wiarę weryfikują: problemy, trudności, prześladowania dla królestwa Bożego, nasze zaangażowanie
Mat 7,25,27; Efez 6,16; Mat 13,21-22

Do czego powadzi słuchanie Słowa Bożego i posłuszeństwo? Prowadzi do mocnego ugruntowania w Bogu do tego stopnia, że nic nie jest w stanie wstrząsnąć naszym życiem i jesteśmy bezpieczni na wieki.
Do czego prowadzi wpuszczanie jednym uchem, a wypuszczaniem drugim przesłania ewangelii? Prowadzi ostatecznie do wielkiego upadku i zatracenia
ü  Zwróć uwagę, że obaj budujący mieli te same przeciwności. Gdy jesteśmy wierni Chrystusowi, nie znaczy to, że nie będziemy mieli przeciwności. Często nawet więcej niż ludzie, którzy nie służą Jezusowi.
ü  Ludzie tego świata, lub nie traktujący ewangelii poważnie nie zważają na swoje postępowanie, mowę, sposób załatwiania spraw i nie starają się podobać się Bogu. W tym sensie ich życie jest często łatwiejsze


Tak więc budowanie życia na skale jest : budowaniem życia na prawdziwym Bogu, Jezusie Chrystusie ufając Mu w sercu swoim i okazując posłuszeństwo w codziennym życiu. Posłuszeństwo to, dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Pracy, rodziny, czasu wolnego, życia towarzyskiego, rozrywki, hobby, finansów, służby w kościele.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń