wtorek, 12 maja 2015

Chrześcijanin w prześladowaniach i próbach


Drodzy jak wszyscy wiemy nawrócenie człowieka jest początkiem drogi chrześcijańskiej. Droga chrześcijanina jest często o wiele  trudniejsza niż droga niechrześcijanina.
Jak myślisz dlaczego bycie chrześcijaninem jest trudniejsze od bycia człowiekiem niewierzącym?
  1.      Biblia o życiu chrześcijanina w kontekście doświadczeń.
·         Mateusza 7,13-14  -   Jak myślisz co Jezus miał na myśli gdy mówił o ciasnej bramie i wąskiej drodze?
·         Mateusza 13, 21 - Jak myślisz czym jest ucisk i prześladowanie dla Słowa? Czy mógłbyś podać jakieś przykłady prześladowania z powodu Słowa Bożego w twoim osobistym życiu
·         Jana 16,33; Dzieje Ap 14,22  Na co powinien być przygotowany człowiek idący za Jezusem?
·         2 Tymoteusza 3,10 – 12; 1,8; 2,3; 4,5 Jak myślisz dlaczego pobożne życie sprawia, że jesteś prześladowany? Zwróć uwagę co apostoł Paweł mówił o swoim życiu wiary.
Do jakiej postawy zachęcał Ap. Paweł Tymoteusza?
·         Mateusza 10,17-18 – Jaki będzie stosunek wielu ludzi do uczniów Pana Jezusa

2.      Przykłady cierpień uczniów Pana Jezusa.
Dzieje Ap 4,1-3; 5,18.40; 12,1-5; 16,19-24; 2 Kor 11,23-27
Jak uczniowie Jezusa znosili prześladowania? I jak powinniśmy znosić prześladowania Dz 5,41; 16,25; Mat 5,10-12

3.      Jak Pan Jezus wzmacnia swoich uczniów wobec ucisku
Zobaczmy że Pan Jezus nie obiecuje swoim uczniom, iż po ich nawróceniu będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Nie mówi również, że będziemy zdrowi piękni i bogaci. Wprost przeciwnie, mówi o ucisku jednak nie pozostawia nas bez pocieszania. Daje nam obietnice, których możemy się uchwycić w chwili ucisku.
·         Jana 14,27; 16,33 Jakiego błogosławieństwa możemy doświadczać w ciężkich chwilach i co ma być naszą pociechą? Możemy doświadczać błogosłaiwństwa w postaci ponadnaturalnego pokoju. Naszym pocieszeniem jest również zwycięstwo jakie mamy w Chrystusie nad światem tzn. że żaden ucisk nie może zniszczyć naszej wiary i odebrać naszej nagrody jeśli tylko podążamy za Jezusem. Zwycięstwo nad światem, to zwycięstwo polegające na wyrwaniu nas w podążaniu za stylem życia i postępowania tego świata, który wiedzie na zatracenie.
·         Mateusza 28,20 Jakie inne pocieszenie daje nam Pan Jezus w chwili ucisku?
·         Mateusza 5,12 Jak Pan Jezus zachęcał nas do pokornego i wytrwałego znoszenia przesladowań? Pan Jezus obiecywał wielką nagrodę dla tych, którzy w wytrwałości znoszą cierpienia dla Jego imienia
·         2 Koryntian 4,7-11 Spróbuj wytłumaczyć własnymi słowami jak Ap Paweł postrzegał prześladowania
4.      Co Bóg czyni przez uciski w naszym życiu?
·         Rzymian 5,3-5 Bóg kształtuje nasz charakter
·         1 Piotra 1,6-7 Bóg próbuje w uciskach naszą wiarę, a przez to oczyszcza ją i sprawia że nasza wiara staje się mocniejsza, doskonalsza, dojrzalsza. Uciski i prześladowania dla Słowa upewniają również nas samych, że rzeczywiście jesteśmy Bożymi dziećmi. Gdy za coś jesteśmy gotowi zapłacić cenę, to w ten sposób pokazujemy że ma to dla nas wartość.
·         Uciski i prześladowania dla wiary także oczyszczają kościół z osób, które tak naprawdę nie nawróciły się, a przystąpiły do społeczności z innych powodów niż podążanie z Jezusem Mateusza 13,21-22
·         Przez uciski i naszą wytrwałość jesteśmy zwiastunem sądu dla przeciwników Filipian 1,28.

5.      Ostateczna zachęta
Co obiecuje nam Bóg, tym którzy wytrwają przy Jezusie w uciskach
·         Jakuba. 1,12 – wieniec żywota
·         Obj. 2,2 – spożywanie z drzewa życia
·         Obj. 2,11 – życie wieczne
·         Obj. 2,17 – nasycenie i nową tożsamość
·         Obj. 2,27-28 - władzę
·         Obj. 3,5 Odpocznienie i wyznanie przed Ojcem w niebie
·         Obj. 3,12  Bezpieczeństwo, stabilność i miejsce w Nowym wspaniałym Jeruzalem
·         Obj. 3,21 Miejsce na tronie wraz z Jezusem.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń