poniedziałek, 22 listopada 2010

Dowody na istnienie Boga

Chcę podzielić się z wami kilkoma mocnymi dowodami na istnienie Boga. Każdy kto Go odrzuca musi zmierzyć się z tymi konkretnymi dowodami. Oczywiście możemy twierdzić, że Boga nie ma i uparcie obstawać przy swoim, ale to nie jest postawa rozsądnego, mądrego człowieka. Jeśli wierzysz, to dlaczego na czym tą swoją wiarę opierasz. Jeśli nie wierzysz również powiedz dlaczego, co daje ci podstawy do tego żeby sądzić, że Boga nie ma. Wiele z tych dowodów jest znanych inne mogą być dla kogoś zupełnie nowe.

1. Wszystko na świecie powstaje z jakiejś przyczyny, to dowodzi, że musi być pierwsza przyczyna wszystkiego.

2. Nie znajdujemy w tym świecie niczego co by trwało i nie zużywało się. Jeśli nie opiekujemy się domem za pewien czas będzie ruina, każdy człowiek starzeje się i umiera, naukowcy dowodzą że słońce się zużywa. skoro wszystko niszczeje i umiera, to musi być ktoś kogo ten proces nie dotyczy - Bóg.

3. Świat jest uporządkowany, ktoś musiał to zrobić. Wszystko na tym świecie istnieje w jakimś celu. Słońce daje nam światło i ciepło znajdując się w takiej odległości od ziemi. że możliwe jest na niej życie. Ziemia rodzi rośliny, które spożywamy. W świecie przyrody nie ma chaosu jest doskonały porządek, to dowodzi że ktoś te elementy układanki ułożył na swoich miejscach.

4. Każdy człowiek choćby najbardziej prymitywny zastanawia się nad istnieniem Boga. Dlaczego w ogóle takie myśli w naszym sercu. Skoro Boga nie ma  jak niektórzy twierdza to w ogóle nie powinni się nad tym zastanawiać. To że się zastanawiają dowodzi jak na ironie, że właśnie On jest

5. Pochodzenie narodu Izraelskiego. Każdy kto twierdzi, że Boga nie ma będzie musiał się z tym zmierzyć. Skąd się wzięli żydzi? Jak powstali? Dlaczego istnieją do dnia dzisiejszego i całkiem dobrze się maja w przeciwieństwie do większości narodów, które z nimi powstały? Biblia mówi, że Bóg ich uczynił z jednego człowieka Abrahama. Uczynił ich wielkim narodem i dał im ziemię na której mieszkają po dzień dzisiejszy.

6. Dekalog - Dlaczego ludzie nie są wstanie zachowywać dekalogu? Skoro jest to takie wspaniałe prawo, to wprowadźmy je w życie i żyjmy w oparciu o nie a świat będzie pięknym miejscem, bez krzywdy, kradzieży, niechcianych dzieci, z szacunkiem do rodziców. Wszyscy mówią że dekalog to najwspanialsze prawo jakie mamy, a nikt go nie zachowuje. Dekalog jest wspaniałym prawem, ale nie pochodzi z ziemi dlatego ziemski człowiek nie jest wstanie go przestrzegać. To prawo pochodzi od Boga.

7. Kolejnym dowodem na istnienie Boga jest osoba Jezusa Chrystusa. Jego życie, służba, śmierć i zmartwychwstanie. Nawet źródła pozabiblijne mówią o Chrystusie. Jak to możliwe, że zwykły cieśla dokonał  tak wielkich rzeczy? Ja to możliwe, że czynił tak niezwykłe cuda. Jak to możliwe, że powstał z martwych? Jak to możliwe, że z garstki niezbyt uczonych ludzi powstał kościół, który istnieje po dziś dzień? To jest możliwe dzięki Bogu.

8. Pismo Święte wielokrotnie mówi o przyszłych wydarzeniach zanim one miały miejsce. Wiele z tych proroctw się wypełniło, ale wiele jeszcze się wypełni. Co do samego Chrystusa jest ponad 300 proroctw, które wskazują na miejsce urodzenia, działalność, pochodzenie, czas urodzenia, śmierć, zmartwychwstanie. Wszystkie te wydarzenia zostały zapowiedziane na kilkaset lat przed pojawieniem się takiej osoby. Żaden człowiek nie mógłby tego wiedzieć, gdyby te proroctwa nie pochodziły od Boga. A co z proroctwami dotyczących poszczególnych krajów, większość się wypełniła, a inne czekają na wypełnienie.

9. Kolejnym świadectwem na istnienie Boga jest Biblia Święta. To jedyna księga, która jest księgą historyczną mówiącą o działaniu Boga w historii. Inne księgi religijne do zbiór filozofii i frazesów nie spójnych pisanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Nie tak jest z Biblią była spisywana ponad 1500 lat ma ponad 40 różnych autorów którzy na przestrzeni tych lat nie mogli się znać, a jednak jest bardzo spójną księgą. Mówi o Jednym Bogu osobowym, który stworzył ten świat i panuje nad nim. Mimo ludzkiego czynnika autorem tej księgi jest Bóg.

10. Pochodzenie Chrześcijańskiego Kościoła. Każdy kto neguje Boga Biblii. Musi odpowiedzieć na pytanie skąd się wziął chrześcijański Kościół. Nowy Testament mówi, że założył go Chrystus i dał mu swą moc. Moc Ducha Świętego. W osobie Ducha Świętego prowadzi ten kościół do dnia dzisiejszego.

11. Przebudzenia duchowe, które miały miejsce w historii dowodzą istnienia Boga i jego działalności. historia mówi na o momentach kiedy duże grupy ludzi podrywały się z moralnego upadku i pragnęły służyć Bogu w czystości i sprawiedliwości. Takim historycznym momentem było przebudzenie husyckie. Później miała miejsce reformacja pod przewodnictwem Marcina Lutra. Następnie Wielka Brytania z potężnym John Wesley. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich Bożych poruszeń, które sprawiły błogosławione skutki na pokolenia i dały podstawy pod solidne fundamenty demokracji.

12. Przemienione życie milionów ludzi a także i moje jest kolejnym świadectwem na istnienie, Żywego Osobowego Boga. Jakże wielu skrajnych przestępców, zdeprawowanych i zniewolonych wszelkimi niemoralnościami ludzi w jednej chwili zostało wyzwolonych spod władzy alkoholu, narkotyków, niemoralności seksualnych, przez Jezusa Chrystusa jak tylko do niego zawołali w Jego kierunku.

13. Poczucie dobra i zła jest kolejnym dowodem na istnienie ostatecznego dobra, którym jest Bóg.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń