piątek, 5 listopada 2010

Urodziny

Wczoraj, czwartego listopada dobry Bóg pozwolił mi skończyć 33 lata, za co pragnę Mu bardzo podziękować. Najczęściej urodziny są czymś, do czego przywiązujemy dużą wagę. Wspominamy przeszłe lata, a im jesteśmy starsi, w jakiś sposób próbujemy podsumować nasze życie. Najczęściej ludzie zastanawiają się, co osiągnęli przez ten okres czasu, który spędzili na ziemi. Niekiedy gdy mija kolejny rok łapie się na tym, że i ja w taki sposób próbuje, patrzeć na moje życie. Choć te ziemskie narodziny są dla mnie ważne, to jednak przeżyłem o wiele ważniejsze narodziny około 10 lat temu - narodziny z Ducha Św. i z tej perspektywy pragnę patrzeć na wszystko cokolwiek ma miejsce w moim życiu.
Dzisiaj wiem, że Bóg od początku mojej młodości w taki sposób kształtował moją przyszłość, bym pewnego dnia upadł na kolana przed Jego świętym, sprawiedliwym obliczem i przyznał się do moich grzechów. Był taki okres w moim życiu, kiedy służyłem w wojsku. Po służbie zasadniczej w 2000 roku miałem zamiar pracować w jednostce wojskowej. Sprawa była dograna do tego stopnia, że miałem zaklepany etat, zaraz po zakończeniu służby  miałem zostać etatowym  żołnierzem. W ostanie dni mojego pobytu w jednostce, jako poborowy, wypiłem z kolegami zbyt dużo alkoholu, co zaowocowało w nas agresją w stosunku do przełożonych na służbie. Sprawa skończyła się w sądzie, a mnie wywalono z wojska. W tamtym czasie myślałem że to wielka tragedia i straciłem perspektywę na ciekawą pracę i przyszłość, dzisiaj wiem, że to Bóg w taki sposób zadziałał, bo miał i ma plan do mojego życia.
Gdy patrzę na życie z perspektywy Bożego planu jaki  On realizuje we mnie i przeze mnie, to widzę sens wszystkich wydarzeń z przeszłości i przyszłości dlatego, że przede mną stoi wspaniały cel, do którego dobry Bóg mnie prowadzi, a tym celem jest zbawienie mojej duszy, spotkanie z Nim, Stwórcą, który uczynił mnie dla siebie. Dzień moich narodzin był początkiem realizacji Bożego planu, ale nie był początkiem Bożego zamysłu co do mnie, ten zamysł sięga do czasu zanim ziemia powstała i jeszcze dalej niech Bogu będzie chwała!
Psalmów 139:16  Oczy twoje widziały czyny moje,W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe,Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń