wtorek, 30 listopada 2010

Studium Listu do Galatów

  • List Apostoła Pawła do Galicjan 2,15-21
2,15 – Wydaje się że Paweł stosuje pewną ironię wobec zachowania Piotra. Tak Jakby Piotr przez swoje zachowanie pokazywał, że Żydzi są lepsi niż poganie. Lub Paweł chce powiedzieć że mimo bycia Żydem i wychowania w ojczystym zakonie zdecydował się uwierzyć w Chrystusa bo tylko wiara w Pana Jezusa może nas zbawić.
2,16-  Apostoł Paweł mówi tu kilka bardzo ważnych rzeczy .
v      Człowiek nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem z uczynków zakonu.
Gal 3,10 każdy kto polega na uczynkach zakonu jest pod przekleństwem
Przeczytać List do Rzymian 4 rozdz List do Rzymian 5,1
Gal 3,24 Zakon jest przewodnikiem do Chrystusa
v      Człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę. Efez 2,8-10 Rzymian 3,24 Jana 5,24 Rzymian 10,9-10
v      Wiara musi być umiejscowiona w Panu Jezusie Chrystusie nie może być umiejscowiona w niczym innym. Wielu ludzi wierzy w Boga, ale wielu nie uznaje Chrystusa jako jedyną drogę prowadząca do zbawienia. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.  1 List do Tymoteusza 2,5                              Dzieje apostolskie 4,12 Ewangelia Jana 14,6
v       Gal 2,17 Piotr wierzył że będzie usprawiedliwiony przez wiarę jak wszyscy, ale Jego zachowanie w Antiochii wskazywało jakby nie był tego do końca pewny i znowu zwracał się do prawa mojżeszowego. To by znaczyło że Chrystus nie jest wystarczającym zbawicielem i potrzebne są jeszcze inne środki, które to zbawienie mogłoby uzupełnić idąc dalej tokiem myślenia Pawła,  znaczyłoby, to że Chrystus jest Sługą grzechu, a to przecież nie jest możliwe. Wielu ludzi złapało się w tą pułapkę polegania na czymś dodatkowym w kwestii swojego zbawienia. Czy to praktyki religijne lub jakieś starotestamentowe rytuały mające na celu przybliżyć ludzi do Boga .
v        2,18 Apostoł Paweł mówi do Galatów: jeśli uznaliscie, że to przez wiarę w Chrystusa jest usprawiedliwienie z grzechów to nie ma potrzeby zawracania, czy zwracania się do zakonu który nie może zbawić człowieka.
Rzymian 3,20 przez zakon jest poznanie grzechu/  Rzymian 4,15                                                         
Piotr  nie jedząc z poganami znowu odbudowuje to co zostało zburzone. Przez swoja postawę mówi, że  albo pomylił się porzucając prawo dla Chrystusa albo myli się teraz.
v      2,19 Paweł mówi że zakon spowodował Jego śmierć Rzymian 7,7. Gdy umarł Chrystus Apostoł Paweł umarł razem z nim dla prawa zakonu,  i żyje w Bogu i dla Boga. Różnica jest zasadnicza najpierw żył w grzechu a końcem jego była śmierć teraz żyje w Bogu i dla Boga a Jego końcem jest życie wieczne.
v       2,20 Paweł szuka  usprawiedliwienia w Chrystusie, a nie w zakonie.
v  Nie szuka tego usprawiedliwienia ze swoich grzechów w dobrych uczynkach chodzeniu do kościoła sakramentach, pomaganiu ludziom i wielu innych  rzeczach. On umarł dla takiego szukania sprawiedliwości., właśnie wcześniej zanim poznał Chrystusa próbował w taki sposób się zbawić. Nie chodzi o to, że te rzeczy są same w sobie złe. Po prostu nie mogą oczyścić nas przed Bogiem z naszych grzechów.
v       Gdy uznamy Chrystusa naszym panem i w nim szukamy usprawiedliwienia umiera stary Paweł a zaczyna żyć nowy człowiek przez którego manifestuje się Chrystus. Ten stary Paweł który szukał sprawiedliwości w uczynkach zakonu już nie żyje, ukrzyżował siebie razem z Chrystusem by powstać z martwych jako nowy człowiek który żyje dla Boga. Galacjan 5,24, Galacjan 6,14, Rzymian 8,2        Zakon Ducha uwolnił cie od zakonu śmierci.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń