piątek, 5 listopada 2010

Jeśli pragniesz możesz otrzymać.

Ewangelia Jana 7:37 - 38
A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.

Pan Jezus przebywał na święcie namiotów, było to ważne święto dla Izraela, miało im przypominać, że po wyjściu z Egiptu mieszkali w namiotach. Było, to radosne święto na zakończenie żniw, powiązane także z przyszłym przyjściem Mesjasza, trwało 7 dni.
Jezus zawołał do wszystkich, ale wzywał pragnących. Wielu ludzi słyszy dzisiaj ewangelię i wielu ludzi chodzi do kościoła, ale niewielu jest pragnących. Większość nie pragnie togo co Oferował Chrystus, a oferował życie wieczne, dar Ducha Św i pokój z Bogiem. Ludzie nie odrodzeni duchowo pragną cielesnych rzeczy i tym zaspokajają swoje pragnienia. Te cielesne rzeczy przyjmują rożne formy, dla jednych są to jakieś nowe gadżety dla innych władza, autorytet chęć zaistnienia. Pan mówił o pragnieniu zbliżenia się do prawdy, o pragnieniu poznania Boga.
Samo pragnienie jeszcze nie wystarczy wielu ludzi ma pragnienie poznania Boga. Ja sam spotykam ich wszędzie, na ulicy w kościele. Mówią o sobie, że chcą poznać Boga. Chcą wiedziec kim On jest i co ma do zaoferowania, ale nigdy nie chcą zrobic żadnego kroku w Jego kierunku. Więc samo pragnienie bez działania nie zbliży nas Do Chrystusa.
Pan powiedział żeby przyjść do Niego, pasć przed nim. Dawid - Sługa Boży, to pragnienie wyraził w taki sposób:
Psalmów 63:2  Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.
Możemy do Niego przyjść, a On zagasi nasze pragnienie, pytanie czy chcemy. Pan Powiedział, że kto uwierzy stanie się źródłem tryskającym ku żywotowi, z wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To właśnie sprawia Duch Św w człowieku. Zastanawiasz się czy masz Ducha Św? Ja się spytam ciebie, czy żyjesz dla Chrystusa? Czy radujesz się Jego Słowem? Czy masz pragnienie być mu posłuszny i realizujesz je? Czy jesteś gorliwy w służbie dla Pana i pragniesz czynić to jak najlepiej? Każdy wierny uczeń Pana jest wypełniony Jego obecnością i nie zyje dla tego świata, ale dla Boga.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń